Kategoria: #prawołowieckie

#prawołowieckie, ASF, kara, obowiązki, ochrona zwierzyny, odstrzał, organ, pracodawca, wykroczenie, zwierzę

Gdy pracodawca odmawia zwolnienia od pracy na wykonanie odstrzału sanitarnego

  Cykl Prawo Łowieckie Odmowa zwalniania pracowników od wykonywania zajęć służbowych celem wykonywania odstrzałów sanitarnych stanowi problem, na który nie sposób znaleźć prostego rozwiązania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika odCzytaj dalej

#prawołowieckie, koło łowieckie, łowiectwo, myśliwy, nowelizacja, odpowiedzialność, postępowanie, prawo łowieckie

Odpowiedzialność członka zarządu koła łowieckiego, a regulacje kodeksu spółek handlowych

  Cykl Prawo Łowieckie W dobie rewolucyjnych zmian regulacji prawa łowieckiego nasuwa się pytanie o sens i zasadność samego powoływania zarządu koła łowieckiego, tym bardziej w kontekście nowo nałożonej odpowiedzialności finansowej na jej członków. SkądCzytaj dalej