UDZIAŁ DZIECI W POLOWANIACH: JAK GŁOSOWALI POSŁOWIE?

 

W dniach 15-16 kwietnia 2020 r. w ramach 10-ego posiedzenia Sejmu IX kadencji posłowie rozpoznawali szereg inicjatyw obywatelskich, w tym m. in. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. W zamyśle projektodawców postulowana zmiana miałaby dotyczyć przywrócenia możliwości wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia za zgodą ich rodziców, bądź opiekunów prawnych. Posłowie w zdecydowanej mierze (w liczbie 270 głosów) opowiedzieli się przeciwko odrzuceniu obywatelskiego projektu ustawy i w konsekwencji zdecydowali się skierować go do dalszych prac.


Jak zatem głosowali posłowie i czy na wynik głosowania wpłynęła ich przynależność partyjna?


[WYNIKI GŁOSOWANIA]

Za odrzuceniem projektu ustawy: 171 głosów

Przeciwko odrzuceniu projektu ustawy: 270 głosów

Głosy wstrzymujące: 8 głosów


PiS

Za odrzuceniem projektu ustawy: 1 głos

Przeciwko odrzuceniu projektu ustawy: 270 głosów

Głosy wstrzymujące: 0 głosów

Nie głosowało: 3 posłów


KO

Za odrzuceniem projektu ustawy: 127 głosów

Przeciwko odrzuceniu projektu ustawy: 0 głosów

Głosy wstrzymujące: 0 głosów

Nie głosowało: 7 posłów


Lewica

Za odrzuceniem projektu ustawy: 35 głosów

Przeciwko odrzuceniu projektu ustawy: 12 głosów

Głosy wstrzymujące: 2 głosy


PSL-Kukiz15

Za odrzuceniem projektu ustawy: 7 głosów

Przeciwko odrzuceniu projektu ustawy: 17 głosów

Głosy wstrzymujące: 6 głosów


Konfederacja

Za odrzuceniem projektu ustawy: 0 głosów

Przeciwko odrzuceniu projektu ustawy: 10 głosów

Głosy wstrzymujące: 0 głosów

Nie głosował: 1 poseł


Wyniki głosowania pokazują z jednej strony jednomyślność dwóch największych klubów parlamentarnych (PiS, KO) oraz koła parlamentarnego Konfederacja, a z drugiej strony duże zróżnicowanie głosów w przypadku dwóch pozostałych klubów parlamentarnych – Lewicy oraz PSL-Kukiz15.

Posłowie PiS niemal jednomyślnie zagłosowali przeciwko odrzuceniu projektu ustawy (poza posłem K. Płażyńskim, który głosował za jej odrzuceniem) i dopuszczeniem ustawy do jej dalszego procedowania. Wskazać jednak należy, że klub ten opowiedział się za dalszym procedowaniem ustawy nie tyle z powodu poparcia dla postulowanych zmian, co w zdecydowanej mierze, według jej własnych deklaracji, z uwagi na pro obywatelskie podejście do podejmowanych przez szereg osób i podmiotów społecznych inicjatyw. W głosowaniu ze strony klubu udziału nie wzięli M. Dworczyk, J. Kaczyński oraz K. Sobolewski.


Odmienne stanowisko zajęli posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej, albowiem wszyscy jej posłowie biorący udział w głosowaniu zagłosowali za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy już na tym etapie. W głosowaniu udziału nie wzięli  K. Grabczuk, J. Kluzik-Rostkowska, P. Kowal, I. Mrzygłocka, P. Poncyljusz, M. Wcisło oraz W. Zembaczyński.

Prawdziwą jednomyślność zaprezentowali jednak dopiero posłowie koła parlamentarnego Konfederacja, popierający projekt ustawy w całości, którzy w liczbie 10 posłów (na 10 biorących udział w głosowaniu) zagłosowali za jej dalszym procedowaniem. W głosowaniu ze strony koła udziału nie wziął K. Bosak.

Wynik głosowania uwidocznił jednak największe zróżnicowanie w przypadku dwóch najmniejszych klubów parlamentarnych, tj. Lewicy oraz PSL-Kukiz15. Powyższa konstatacja wynika w szczególności z faktu, że zdecydowana większość posłów klubu PSL-Kukiz15 głosowała przeciwko odrzuceniu projektu ustawy (zagłosowało tak 17 posłów z 30) – odmiennie niż sam lider ludowców W. Kosiniak-Kamysz, który głosował za odrzuceniem postulowanego przez środowiska łowieckie projektu ustawy. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku klubu Lewicy, gdzie część posłów głosowała wbrew większościowemu stanowisku klubu (przy czym wyłącznie posłowie Partii Razem głosowali jednomyślnie za jej odrzuceniem), opowiadającemu się za odrzuceniem projektu ustawy już na tym etapie. Odmiennie bowiem niż liderzy klubu (W. Czarzasty, R. Biedroń, A. Zanberg) głosowało aż 12 posłów skupionych wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wśród których wymienić należy m. in. R. Kwiatkowskiego, M. Kulaska, M. Sekułę-Szmajdzińską czy posła B. Wontora.


Wobec rozstrzygnięcia Sejmu propozycje zmian w Prawie łowieckim zostały skierowane do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w związku z czym będziemy Państwa w dalszej mierze informować o stanie zaawansowania prac parlamentarnych skupionych wokół projektu zmian Prawa łowieckiego. Zachęcamy do śledzenia!


Głosowanie nr 5 (16-04-2020) – wyniki indywidualne:
http://orka.sejm.gov.pl/Glos9.nsf/nazwa/10_5/$file/glos_10_5.pdf
źródło: https://www.sejm.gov.pl/


B.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Dodaj komentarz