Rzecznik Praw Obywatelskich w obronie interesu rolniczego

W przestrzeni medialnej Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pojawiła się informacja o złożeniu przez niego skargi nadzwyczajnej w zakresie prawomocnie oddalonego powództwa przez Sąd II instancji w sprawie indywidualnej rolnika, który w swojej ocenie został poszkodowany w wyniku działań bobrów skutkujących zalaniem łąk stanowiących jego własność.

Pomimo uznania roszczenia ww. rolnika przez Sąd I instancji w całości, w wyniku rozpoznania apelacji strony pozwanej tj. Skarbu Państwa – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Sąd II instancji oddalił wytoczone powództwo.

Z tak wydanym (i prawomocnym) orzeczeniem Sądu II instancji nie zgodził się jednak Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, składając w zakreślonym terminie, po spełnieniu określonych przepisami prawa przesłanek oraz w zakresie przyznanych kompetencji skargę nadzwyczajną celem jej rozpoznania przez Sąd Najwyższy oraz wnosząc o uchylenie tak wydanego orzeczenia i ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd II instancji.

Szerszy opis sprawy można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, a ściślej w linku poniżej:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-rolnik-bez-odszkodowania-panstwa-za-szkody-wyrz%C4%85dzone-przez-bobry

Gorąco zachęcamy do lektury ww. wpisu. Pamiętajmy, że zawsze warto, jak i należy dochodzić swoich słusznych praw. Zaznaczyć należy, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie po raz pierwszy zajął się tematyką prawną na pograniczu własności rolniczych oraz kwestii łowieckich o czym szerzej pisaliśmy pod tym linkiem.

Informator Sądu Najwyższego dotyczący czym właściwie jest skarga nadzwyczajna znajdziesz tutaj.

J.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

Dodaj komentarz