Kolejna nowela prawa łowieckiego?

W dniu 11 lutego 2021 roku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął druk oznaczony numerem 932. Jest to poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten uzyskał już pozytywną rekomendację Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, gdzie został następnie skierowany na I czytanie do Sali plenarnej Sejmu, gdzie jest aktualnie omawiany.

Jak wskazują wnioskodawcy, „głównym celem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw jest zapewnienie ciągłości prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań, jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.”

W trakcie I czytania projektu ustawy, swoje uwagi przedstawiła posłanka Urszula Zielińska. Z pełną treścią można zapoznać się poniżej:

https://twitter.com/Zieloni/status/1364652690014429192

Swoje zdanie wyraziła również współprzewodnicząca Partii Zielonych, posłanka Małgorzata Tracz:

https://twitter.com/GoTracz/status/1364656655212949509

Samo zagadnienie funkcjonowania obwodów łowieckich jest przedmiotem szerokiego fermentu prawnego o czym pisaliśmy już wcześniej – https://prawolowieckie.pl/2018/01/rzecznik-praw-obywatelskich-interweniuje-w-sprawie-wygaszonych-obwodow-lowieckich/

Gorąco zachęcamy do śledzenia procesu legislacji tej nowelizacji oraz przeczytania pełnego brzmienia uzasadnienia projektu tejże ustawy pod adresem https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D3BC58210AA8D249C125867E0040A604

J.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

Dodaj komentarz